Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

XXII lata dla dziedzictwa

2017-11-07

W listopadzie obchodzimy 22-lecie działalności naszej fundacji. Ratowanie i zabezpieczanie obiektów historycznych było w tym czasie istotą naszej misji i działań.

 Kilka ocalonych obiektów, wiele zabezpieczonych, kilkaset tysięcy złotych dotacji przekazanych na remonty, kilkanaście podjętych interwencji, setki porad, konsultacji, ekspertyz. Ponad trzydziestu uczestników naszego „Programu partnerskiego”. 
To tylko niektóre przykłady, które składają się na dorobek tego okresu.
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wspierali nas w tym czasie. Dziękujemy sponsorom i darczyńcom bez których nic nie byłoby możliwe oraz Partnerom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspólnie z nami remontują i odnawiają swoje wyjątkowe obiekty. Dziękujemy samorządowcom, urzędom i instytucjom, z którymi nie rzadko się spieramy, jednak zawsze we wspólnym i nadrzędnym celu. 
Przy okazji pozdrawiamy także, z nadzieją na kontynuację lub nawiązanie współpracy, fundacje, stowarzyszenia, społecznych opiekunów zabytków, inicjatywy, blogerów, administratorów stron i profili podzielających naszą troskę o zachowanie dziedzictwa.
Tylko dzięki Wam możemy kontynuować i rozwijać naszą misję. Obiecujemy robić to dalej. Na naszej listopadowej konwencji zdecydowaliśmy o konieczności koncentrowania się na dwóch wiodących programach: „Interwencje” – dla obiektów porzuconych oraz „Partnerstwo” adresowanym do właścicieli świadomych znaczenia zabytku i szukających możliwości ich remontów i zabezpieczania. 
Mamy nadzieję, że również w przyszłości możemy na Państwa liczyć. 

Niech nasze wspólne działania przyczynią się do zrealizowania tego, co najpełniej wyraża się w naszym fundacyjnym motcie: „Aby przeszłość miała przyszłość”.

22_lecie_second__002_