Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Młyn w Olecku

2017-09-29

Młyn powstał w nowo założonym mieście jako jeden z pierwszych budynków. Na planie miasta z połowy XVIII wieku młyn został zaznaczony obok innych budowli: kościoła, ratusza, zamku i kuźni. Od początku XIX wieku historia młyna jest znana. Przechodził z rąk do rąk jako potencjalne źródło dobrych zarobków. W 1895 roku Gottlieb Konietzko (1851–1920), olecki przedsiębiorca i działacz, rozbudował młyn- budynek ma dwa skrzydła usytuowane prostopadle względem siebie. Narożna część była reprezentacyjna. Boniowanie parteru, szeroki gzyms rozdzielający kondygnacje, ozdobne zwieńczenie otworów okiennych i ośmioboczna wieżyczka przykryta hełmem nadały mu prawie pałacowy charakter.

W pierwszych dekadach  XX wieku okazało się, że młyn obciążony jest znacznym długiem,  wymaga remontu i unowocześnienia. Pod zarządem nowych właścicieli: Bernharda Baginskiego (1891–1947) i Hugo Doeringa (1901–1960), w końcu lat 20 i 30. XX wieku, młyn stał się nowoczesnym i dochodowym przedsiębiorstwem. Wspólnicy rozszerzyli zakres działalności. Nie tylko mełli zboże na mąkę, ale także nią handlowali, a oprócz tego zbożem, ziemniakami, paszami, nawozami itd. Przedsiębiorstwo zatrudniało 40 osób. W 1941 roku zmielono w oleckim młynie 5000 ton zboża.
W czasie pierwszej wojny światowej młyn nie został zniszczony.
Obecnie młyn jest własnością prywatną, nie spełnia swojej funkcji – mieści się tam piekarnia. Budynek, a w szczególności skrzydło sąsiadujące z rzeką jest w złym stanie, wymaga remontu.

Chciałabym podziękować Pani Elizie Ptaszyńskiej z Oleckiej Izby Historycznej, która zebrała i udostępniła informacje poświęcone młynowi.

mlyn_1 mlyn2mlyn_3mlyn4