Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

I Ogólnopolskie Forum Społecznych Opiekunów Zabytków – Poznań, 17.11.2017

2017-10-09

Społeczni Opiekunowie Zabytków to ważna, choć nie do końca doceniana funkcja na mapie ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zapraszając na robocze spotkanie do Poznania chcielibyśmy, dzięki wymianie doświadczeń osiągnąć większą efektywność prowadzonych przez nich działań ochronnych, strażniczych i kontrolnych.

soz_forum_17_lis_m__002_

Głównymi celami, jakie sobie stawiamy to:

1. trwała integracja środowiska, 

2. wymiana doświadczeń, zgromadzenie pełnej wiedzy i doświadczeń osób na co dzień zabiegających o zachowanie różnego typu obiektów historycznych w powiatach i gminach,

3. wypracowanie instrumentu w formie Grupy Koordynacyjnej w celu stałej wymiany informacji, doradztwa, wsparcia i udostępniania uprawnień OPP na rzecz konkretnych postępowań, 

4. omówienie prawnych i administracyjnych środków, które możemy wspólnie wykorzystywać, 

5. określenie warunków skuteczności naszych działań, 

6. analiza najbardziej typowych problemów i ograniczeń oraz dyskusja i poszukiwanie dla nich rozwiązań, 

7. zebranie wniosków i opracowanie planu działań do końca 2018 roku,

Szczegółowy program Forum

Jesteśmy przekonani, że wnioski z Forum mogą mieć w skali kraju ogromne i doraźne przełożenie na realną i pozytywną ochronę wielu obiektów architektury historycznej.

Uczestnicy przybywają na własny koszt.

Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie przerw. Dla osób przybywających z dalszych okolic oferujemy zniżkowe noclegi w hotelu Ikar (ok. 115 zł/noc).

Termin: 17.11.2017 - 11:00 do 16:00

Miejsce: hotel "Ikar" w Poznaniu

Kontakt: tel. 695 662 123 mail: admin@zabytki.org

Osoby zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza: