Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami.

2013-10-02

Aby wzmocnić sprawne współdziałanie na rzecz ochrony zabytków, organów państwowych z organami samorządu terytorialnego, stworzono Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Istnieje możliwość zapoznania się ze wstępną analizą na lata 2013-2016.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytakmi z 2003 roku nakłada na Ministra Kultury obowiązek stworzenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Głównym celem programu na najbliższe lata to: "Wzmacnianie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków".

Warto też wspomnieć, że istnieje możliwość konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2013–2016, do których zaprasza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin składania uwag mija dnia 23 października 2013 r.

http://www.tripsoverpoland.eu/blog/2013/09/28/wstepna-analiza-projektu-krajowego-programu-ochrony-zabytkow-i-opieki-nad-zabytkami-2013-2016/