Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu
Udostępnij artykuł na facebook'u

Kalisz ratuje most

2013-02-07

Most kamienny jest najstarszym w Kaliszu (a jest ich ponad 30). Wzniesiony na Prośnie w latach 1825-1826, według projektu Franciszka Reinsteina. Całość zbudowana na żelaznej balustradzie.

Most kamienny jest najstarszym w Kaliszu (a jest ich ponad 30). Wzniesiony na Prośnie w latach 1825-1826, według projektu Franciszka Reinsteina. Całość zbudowana na żelaznej balustradzie. Na płycie między tralkami znajduje się płyta z herbem Kalisza i łaciński napis upamiętniający budowę. Jest on symbolem miasta i jedną z drug prowadzących do centrum. Ten piękny zabytek niszczeje. Od 2010 roku jedna z balustrad została zdemontowana i zastąpiona drewniana, która niewątpliwie szpeci. Na remont całego mostu potrzeba około 2mln zł. Mieszkańcy Kalisza przejęli inicjatywę i wysyłają emaile do Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, z prośbą o dotację. Chcących poprzeć akcję odsyłamy do strony:

http://dawidborowiak.pl/moje-akcje/ratujmy-most-kamienny-w-kaliszu/

kalisz_most