Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2017

2017-04-18

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków i Tydzień dla Dziedzictwa Polskiego, 18-24. kwietnia 2017. Społeczny mecenat nad zabytkami porzuconymi czyli o tym, czy warto nas wspierać i dlaczego.

18 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W tym roku jego tematem przewodnim jest "Krajobraz kulturowy i pomniki przyrody". To doskonała okazja do uhonorowania tych, którzy wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi. To wielkie święto wszystkich konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów i innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków a także wszystkich właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych. W ten dzień możemy również zaprezentować nasze dobra kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.
Każda okazja do czczenia, honorowania i świętowania jest dobra jednak proponujemy przypominanie tych dniach, o tym, co dla bogactwa dziedzictwa jest decydujące – liczbie zabytków porzuconych, niszczejących i bezpowrotnie popadających w ruinę. Nasza „Akcja – reanimacja” to nic innego jak wołanie o dyskusję i konkretne rozwiązania dla opuszczonych dworków, pałaców, zamków, cmentarzy, kościołów, młynów, wiatraków, kamienic, kompleksów poprzemysłowych i innych obiektów historycznych wymagających natychmiastowych zabezpieczeń i remontów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę szerokiej publiczności na rolę, ogromny potencjał i dużą efektywność tkwiące w działaniach organizacji społecznych i Społecznych Opiekunów Zabytków. 
Inaugurując Tydzień dla Dziedzictwa Polskiego pragniemy wyzwolić społeczne zaangażowanie i potencjał dla wspierania inicjatyw III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Bardzo potrzebujemy wolontariuszy, fundraiserów, osób z pasją, gotowych do działania w swoich dziedzinach i okolicy. 
Apelujemy także o pomoc wyrażoną datkami finansowymi. Bez zapewnienia budżetu nie możemy kontynuować i rozwijać naszych projektów, udzielać dotacji na zabezpieczenia konkretnych obiektów. 
Jesteśmy pytani: dlaczego Państwo nie opiekuje się zabytkami? Ma przecież odpowiednie służby i środki. Oczywiście ma jedno i drugie. Jednak, jak w innych krajach są to środki niewystarczające, często trudno dostępne. Ważną rolę uzupełniającą i generującą najniższe koszty własne jest działalność fundacji i stowarzyszeń. Jak bez społecznego wsparcia poradziłyby sobie takie dziedziny jak pomoc humanitarna, bezdomni, schroniska dla zwierząt, chorzy na przewlekłe i wymagające ogromnych nakładów schorzenia, klęski żywiołowe? To samo dotyczy zabytków. Bez społecznego mecenatu nie zostawimy wszystkich dla przyszłych pokoleń.
Nasza Fundacja uznaje za bardzo ważną działalność interwencyjną na rzecz zabytków opuszczonych i porzuconych. Często przekonujemy się, że dotyczą ich skomplikowane i nieuregulowane sytuacje własnościowe. Zaskakująco duża jest też obojętność właścicieli i organów  odpowiedzialnych za ich los.
Prosząc Państwa o pomoc, jesteśmy świadomi konieczności wskazania, na co planujemy ją wydać. Najbardziej zależy nam na uzyskaniu większych możliwości w działaniach strażniczych i kontrolnych wobec właścicieli, urzędów i instytucji zobowiązanych do ochrony zabytków. które w świetle polskiego prawa są naszym wspólnym dziedzictwem. Z naszej 22- letniej obserwacji wynika, że właściwe urzędy nie wykorzystują w wystarczającym stopniu posiadanych instrumentów prawnych i administracyjnych do motywowania właścicieli do choćby zabezpieczających remontów lub napraw. Oczywiście przed podjęciem takich działań dokładnie analizujemy sytuację i okoliczności zaniedbań, szukamy przyczyn, a przy pozytywnym podejściu właściciela zawsze udaje się znaleźć rozwiązania ochronne.
Pozyskane fundusze zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie najbardziej kosztotwórczych składników interwencji: niezbędnej mobilności, obsługi prawnej, kosztów biurowych, stałej koordynacji prac oraz materiały na wydarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów - przedmiotów naszych interwencji. W efekcie nasze działania
będą bardziej skuteczne i będą obejmować szerszą bazę obiektów. Roczny koszt interwencji wobec jednego obiektu szacujemy, w zależności od złożoności przypadku, na 2 do 5 tys. złotych. Przewidujemy, że w zależności od szczodrości i powszechności wsparcia moglibyśmy  objąć nimi kilka do kilkunastu dodatkowych zabytków (przy prowadzonych obecnie 5 interwencjach). Liczba ta może też być znacznie większa dzięki automatyzacji pewnych procesów i szablonowaniu powtarzalnych działań.

Jesteśmy także otwarci na inne organizacje i instytucje, które mają na celu troskę o zabytki. Po akceptacji naszej inicjatywy chcielibyśmy się w kolejnych edycjach zwrócić do nich o patronat, udział i ciekawe wzbogacanie programu TdDP. Jest wiele fundacji, stowarzyszeń i inicjatyw lokalnych, które dbają o zabytki w Twojej okolicy. Jeśli zechcecie właśnie im pomóc w tych dniach to również poczytamy sobie za ogromny sukces naszego wydarzenia.
Bardzo liczymy na wszelkie uwagi i propozycje związane z nasza ofertą – zapraszamy do kontaktu: biuro@zabytki.org
Nie bądźcie obojętni! Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie i zapewniamy, że wykorzystamy ją bardzo efektywnie. Jest dla nas również ważnych sygnałem poparcia i solidarności. Wszelkie dane do wpłat znajdziecie na naszej stronie lub pod wydarzeniem na Facebook’u @Tydzień dla Dziedzictwa Polskiego Po podaniu adresu e-mail przekażemy podziękowanie i potwierdzenie wpłaty. Nasz nr KRS dla wpłat 1% to 0000195764.

Podziękują Wam uratowane zabytki!

22_lecie_second__002_