Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu
Udostępnij artykuł na facebook'u

TWÓJ PODPIS MOŻE URATOWAĆ ZABYTEK

2015-05-11

Nigdy nie odmawiamy, gdy możemy pomóc w uratowaniu zabytku. Mamy nadzieje, że możemy także liczyć na Państwa. Apelujemy o złożenie podpisu pod internetową petycją w sprawie „Modrzewiowego Dworku”, niszczejącego od wielu lat w Kraśniku na Lubelszczyźnie.

W Kraśniku przy ul. Narutowicza 29 mieści się bardzo stary, bo wybudowany w 1531 roku dworek. Od kilku lat jest kolejnym zabytkiem popadającym w ruinę m. in. ze względu na zawiłości biurokracji. Ten niegdyś urokliwy budynek wymaga dziś generalnego remontu, gdyż już niewiele wskazuje na jego dawną świetność.  

Jego dokładna historia nie jest znana, ale wiadomo, że został wybudowany w XVI wieku, pełniąc m. in. funkcję szpitala prowadzonego przez duchownych.

            W lokalnej prasie od kilku lat pojawiają się artykuły informujące o planowanym remoncie budynku, który ma przywrócić mu wygląd sprzed lat, a także o potyczkach kolejnych właścicieli, starających się o uzyskanie funduszy na jego odnowienie. Faktem jest, że ostatnie prace renowacyjne miały miejsce w XIX i XX wieku, co oznacza, że od dawna nie był on konserwowany ani zabezpieczany, co oczywiście niekorzystnie wpływa na jego stan. Na zamieszczonych z Internecie zdjęciach widać, że wilgoć znacznie uszkodziła ściany oraz sklepienie.

W związku z powyższym osoby trzecie zainteresowały się dworkiem i rozpoczęły starania, aby ocalić go od całkowitego zniszczenia. Po kilkukrotnych odpowiedziach od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że dworek zostanie wyremontowany po uzyskaniu środków przez właściciela, postanowił stworzyć petycję o wywłaszczenie. Tekst petycji można znaleźć poniżej, a osoby zainteresowane prosimy o złożenie pod nią swojego podpisu w poniższym linku:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11307

Organizatorem akcji jest:

Witold Pętlicki
Obywatelski Kraśnik
ul. Osterwy 3/7
23-200 Kraśnik