Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Usunięcie malowidła ze ścian zamku w Gostyninie

2014-03-28

Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków po lutowej kontroli samowolnie umieszczone malowidło przedstawiające historię miasta Gostynina ma zostać usunięte. Zostało one wykonane przez "grupę lokalnych twórców" bez zgody konserwatora dwa lata temu.

Zamość: rewitalizacja starówki na finiszu

2014-03-26

Dobiega końca rewitalizacja zamojskiej Starówki. Rozpoczęła się w 2004 roku konserwacją kamieniczek staromiejskich, a kończy na odbudowie i adaptacji obiektów fortecznych. Inwestycje zwieńcza budowa nowoczesnego Muzeum Fortyfikacji i Broni. Prace pochłonęły ponad 166 mln zł, z czego 120 milionów to środki zewnętrzne – unijne i z funduszy norweskich.

Zabytek Zadbany 2014

2014-03-24

W styczniu pisaliśmy o konkursie zainicjowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zamierza wyłonić najbardziej zadbany i regularnie konserwowany obiekt wpisany do rejestru zabytków. Konkurs ma na celu zachęcanie i promowanie opieki nad dziedzictwem narodowym. Termin zgłaszania obiektów minął 5 lutego i komisja opublikowała już nominowane zabytki. Łącznie zgłoszono 75 wniosków, które Narodowy Instytut Dziedzictwa podzielił na poszczególne województwa i kategorie. Informacje zaczerpnięte ze strony zabytek.pl prezentują wspomniany podział oraz liczbę obiektów, które do danej kategorii zostały przyporządkowane.

Zabytkowa przędzalnia do odbudowy

2014-03-19

Konserwator nakazał odbudowę zabytkowej celowo zburzonej przez właściciela przędzalni w Mysłakowicach. - Będziemy bardzo pilnować tej sprawy, bo bezkarność rozzuchwali wszystkich, którzy w zniszczeniu zabytku widzą swój interes – zapowiada minister kultury, Bogdan Zdrojewski.

Nasza interwencja w Gmnie Strawczyn

2014-03-18

W odpowiedzi na nasze pismo skierowane do Gminy Strawczyn, uzyskaliśmy informację, że dworek w Promniku, któremu groziło wykreślenie z rejestru zabytków, należy do gminy i jest objęty programem opieki nad zabytkami. Gmina twierdzi, że zabezpieczyła obiekt przed działaniem warunków atmosferycznych. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie przywrócenia majątku dawnym właścicielom.