Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Interwencja w sprawie zamku w Ratnie Dolnym

2018-02-09

W 2017 roku Fundacja podejmowała wszystkie możliwe działania mające na celu zaangażowanie właściciela zabytku w ochronę swojej własności lub doprowadzenie do zmiany właściciela (poprzez znalezienie nowego inwestora lub wywłaszczenie dotychczasowego właściciela). Fundacja wielokrotnie interweniowała swoimi pisemnymi wystąpieniami w organach administracji, w celu uzyskania informacji o podejmowanych przez nie czynnościach, których przedmiotem zainteresowania był zespół zamkowy w Ratnie Dolnym.

Apel o pomoc

2017-12-06

Przekazujemy apel o pomoc dla zabytkowego młyna na Dolnym Śląsku: Bank PEKAO S.A. PKO PPL PW PL74 1240 1747 1111 0000 1848 9897 Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu 027 lub słowa "Młyn". Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.

Wnioskujemy o wywłaszczenie właściciela pałacu w Mojej Woli

2017-11-12

W niniejszej petycji zwracamy się z żądaniem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odebranie obecnemu właścicielowi pałacu Myśliwskiego w Mojej Woli i przekazanie go na rzecz Skarbu Państwa.

XXII lata dla dziedzictwa

2017-11-07

W listopadzie obchodzimy 22-lecie działalności naszej fundacji. Ratowanie i zabezpieczanie obiektów historycznych było w tym czasie istotą naszej misji i działań.

Nowy nabytek cmentarza komunalnego w Słubicach: tablica Harttung 1897.

2017-11-01

Kolekcja historycznych kamieni na cmentarzu komunalnym w Słubicach wzbogacił się właśnie o współczesną tablicę pamiątkową z napisem „Harttung 1897”, nawiązującą do autentycznej, która zaginęła na terenie cmentarza w połowie lat 60. XX w. Nową tablicę wykonał słubicki kamieniarz Marian Zieliński na zlecenie potomków rodziny Harttung.