Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Wnioskujemy o wywłaszczenie właściciela pałacu w Mojej Woli

2017-11-12

W niniejszej petycji zwracamy się z żądaniem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odebranie obecnemu właścicielowi pałacu Myśliwskiego w Mojej Woli i przekazanie go na rzecz Skarbu Państwa.

XXII lata dla dziedzictwa

2017-11-07

W listopadzie obchodzimy 22-lecie działalności naszej fundacji. Ratowanie i zabezpieczanie obiektów historycznych było w tym czasie istotą naszej misji i działań.

Nowy nabytek cmentarza komunalnego w Słubicach: tablica Harttung 1897.

2017-11-01

Kolekcja historycznych kamieni na cmentarzu komunalnym w Słubicach wzbogacił się właśnie o współczesną tablicę pamiątkową z napisem „Harttung 1897”, nawiązującą do autentycznej, która zaginęła na terenie cmentarza w połowie lat 60. XX w. Nową tablicę wykonał słubicki kamieniarz Marian Zieliński na zlecenie potomków rodziny Harttung.

Zabytek - ograniczenia w prawie własności

2017-10-27

Prawo własności jest podstawowym i bezwzględnym prawem majątkowym.

I Ogólnopolskie Forum Społecznych Opiekunów Zabytków – Poznań, 17.11.2017

2017-10-09

Społeczni Opiekunowie Zabytków to ważna, choć nie do końca doceniana funkcja na mapie ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zapraszając na robocze spotkanie do Poznania chcielibyśmy, dzięki wymianie doświadczeń osiągnąć większą efektywność prowadzonych przez nich działań ochronnych, strażniczych i kontrolnych.