Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Polska członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO!

2013-11-25

Kilka dni temu, 19 listopada 2013 r., na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu podjęto decyzję o tym, że nasz kraj ponownie zostanie członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Konserwator zabytków: Nowy Dwór Mazowiecki

2013-11-23

We wrześniu w Twierdzy Modlin, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski podpisali porozumienie, na mocy którego miasto przejmuje opiekę nad zabytkami znajdującymi się w jego granicach. W tym celu powoła miejskiego konserwatora.

Nasza interwencja

2013-11-21

Chcielibyśmy w działalności naszej Fundacji uwzględnić w przyszłości więcej realnych działań na rzecz ratowania zabytków. Nie chcemy tylko pisać i mówić o niszczejących obiektach ale także wpływać na osoby, instytucje i urzędy, w których rękach jest ich stan. Projekty z tym związane powinny się rozwinąć w przyszłym roku, będzie to szereg różnorodnych akcji i działań, o których będziemy Was na bieżąco informować.

Odrestaurowano archiwalia prof. Władysława Smoleńskiego

2013-11-20

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP), najstarszej takiej instytucji w Polsce, odrestaurowała 10 najbardziej zniszczonych jednostek z archiwum prof. Władysława Smoleńskiego (1851-1926), jednego z najwybitniejszych polskich historyków.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

2013-11-18

Znane jest już hasło przyszłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2014 roku odbędą się one pod nazwą: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”.