Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Nasza interwencja

2013-11-21

Chcielibyśmy w działalności naszej Fundacji uwzględnić w przyszłości więcej realnych działań na rzecz ratowania zabytków. Nie chcemy tylko pisać i mówić o niszczejących obiektach ale także wpływać na osoby, instytucje i urzędy, w których rękach jest ich stan. Projekty z tym związane powinny się rozwinąć w przyszłym roku, będzie to szereg różnorodnych akcji i działań, o których będziemy Was na bieżąco informować.

Odrestaurowano archiwalia prof. Władysława Smoleńskiego

2013-11-20

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP), najstarszej takiej instytucji w Polsce, odrestaurowała 10 najbardziej zniszczonych jednostek z archiwum prof. Władysława Smoleńskiego (1851-1926), jednego z najwybitniejszych polskich historyków.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

2013-11-18

Znane jest już hasło przyszłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2014 roku odbędą się one pod nazwą: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”.

Europejskie Zagrożone Zabytki

2013-11-15

Przejdźmy się na chwilę po europejskim podwórku i przyjrzyjmy się najbardziej zagrożonym zabytkom w Europie. W ramach specjalnego programu "7 Najbardziej Zagrożonych" zainicjowanego przez organizację Europa Nostra wyróżniono obiekty kultury, które są najbardziej zagrożone i które mają być objęte szczególną troską w roku bieżącym.

Wystawa zabytkowej broni palnej w Domu Eskenów

2013-11-13

Wystawę zabytkowej broni palnej przygotowało toruńskie Muzeum Okręgowe. Na ekspozycję otwartą w Domu Eskenów składają się najciekawsze egzemplarze broni z polskich zbiorów, zarówno muzealnych, jak i kolekcji prywatnych.