Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Nowości

Nowy nabytek cmentarza komunalnego w Słubicach: tablica Harttung 1897.

2017-11-01

Kolekcja historycznych kamieni na cmentarzu komunalnym w Słubicach wzbogacił się właśnie o współczesną tablicę pamiątkową z napisem „Harttung 1897”, nawiązującą do autentycznej, która zaginęła na terenie cmentarza w połowie lat 60. XX w. Nową tablicę wykonał słubicki kamieniarz Marian Zieliński na zlecenie potomków rodziny Harttung.

Zabytek - ograniczenia w prawie własności

2017-10-27

Prawo własności jest podstawowym i bezwzględnym prawem majątkowym.

I Ogólnopolskie Forum Społecznych Opiekunów Zabytków – Poznań, 17.11.2017

2017-10-09

Społeczni Opiekunowie Zabytków to ważna, choć nie do końca doceniana funkcja na mapie ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zapraszając na robocze spotkanie do Poznania chcielibyśmy, dzięki wymianie doświadczeń osiągnąć większą efektywność prowadzonych przez nich działań ochronnych, strażniczych i kontrolnych.

Młyn w Olecku

2017-09-29

Młyn powstał w nowo założonym mieście jako jeden z pierwszych budynków. Na planie miasta z połowy XVIII wieku młyn został zaznaczony obok innych budowli: kościoła, ratusza, zamku i kuźni. Od początku XIX wieku historia młyna jest znana. Przechodził z rąk do rąk jako potencjalne źródło dobrych zarobków. W 1895 roku Gottlieb Konietzko (1851–1920), olecki przedsiębiorca i działacz, rozbudował młyn- budynek ma dwa skrzydła usytuowane prostopadle względem siebie. Narożna część była reprezentacyjna. Boniowanie parteru, szeroki gzyms rozdzielający kondygnacje, ozdobne zwieńczenie otworów okiennych i ośmioboczna wieżyczka przykryta hełmem nadały mu prawie pałacowy charakter.

Kilka uwag do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

2017-08-10

2 sierpnia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.