Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Rewitalizacja Przasnysza

2013-01-14

Po dwóch latach ciężkiej pracy wreszcie otworzony został wyremontowany Rynek i ratusz w Przesnyszu (woj. mazowieckie). Projekt o wartości ok. 10 milionów złotych został zrealizowany przez Miasto Przasnysz we współpracy z Muzeum Kultury Purpiowskiej w Ostrołęce, Fundacją Przasnyska i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Prawie 80% kosztów inwestycji pokryła Unia Europejska.

Dotacje na prace konserwatorskie

2013-01-07

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu ukazała się informacja o zasadach otrzymywania dotacji na prace konserwatorskie.

Nowe pomniki historii

2013-01-04

Pomnik historii jest to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Ustanawiane są od 1994 r. Do dnia dzisiejszego to najwyższe wyróżnienie otrzymało 54 zabytków.

Półwiecze Narodowego Instytutu Dziedzictwa

2012-12-17

W 1962 roku powołano do życia Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ), który 2 lata temu został przemianowany na Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). W związku z czym 10 grudnia odbyły się uroczystości z okazji 50-tych urodzin NIDu.

My kochamy Kraków, ale czy Kraków kocha nas?

2012-12-13

W Polsce jest 60 tysięcy zabytków, a w Krakowie 1,2 tys. Na ich utrzymanie Kraków dostaje 42 mln zł, a cała reszta - 82 mln zł. Wychodzi więc 1240 złotych na jeden zabytek, zaś w stolicy Małopolski- aż 36 tys. zł.