Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Spotkanie w Kwilczu

2012-08-01

W dniu dzisiejszym nasi przedstawiciele: Marta Żydek - dyrektor programowy i Dariusz Czuduk - wolontariusz - asystent administracyjny wybrali się z wizytą do władz gminy Kwilcz. Spotkaliśmy się z panią Anną Nowicką - zastępcą wójta.

Cmentarz Kalwiński w Orzeszkowie

2012-07-23

Nasi przedstawiciele uzyskali wgląd do kart ewidencyjnych cmentarza kalwińskiego w Orzeszkowie, którym opiekuje się nasza Fundacja. Uzyskane informację wzbogaciły nasza dokumentację. Jest to kolejny krok po wizji terenowej do przeprowadzenia porządków i renowacji nagrobków. Czeka nas tylko spotkanie z władzami gminy Kwilcz, aby podjąć dalsze kroki.

Spotkania z zabytkami

2012-07-18

1 sierpnia do kiosków zawita wakacyjne, lipcowo-sierpniowe wydanie „Spotkań z Zabytkami”, czyli numer 7-8, 2012. Rok 2012 jest rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, stąd w czasopiśmie pojawi się kilka tekstów mu poświęconych – przybliżających jego stosunek do zabytków, upodobanie pisarza do twórczości plastycznej oraz miasto, w którym mieszkał już w dojrzałym wieku – Żytomierz.

Co o sprawnym funkcjonowaniu wielkopolskie organizacje pozarządowe wiedzieć powinny?

2012-07-10

W Centrum PISOP w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26, odbyło się spotkanie doradcze z cyklu „Co o sprawnym funkcjonowaniu wielkopolskie organizacje pozarządowe wiedzieć powinny?” Zagadnienie tego dnia dotyczyło „Aspektów prawnych funkcjonowania stowarzyszenia”.

Otwarte Zabytki

2012-07-08

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji zorganizowanej przez Fundację Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, które rozpoczęło projekt Otwarte Zabytki, w ramach którego powstanie społecznościowy, otwarty serwis poświęcony polskim zabytkom. W dniach od 3 do 24 lipca 2012 roku, Fundacja organizuje Cyfrowy Czyn Społeczny, który ma na celu uzupełnienie rejestru zabytków.