Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Początki ochrony zabytków w Polsce

2016-02-29

Pierwsze udokumentowane zainteresowanie ochroną zabytków na ziemiach Polskich pojawia się na przełomie XVII i XVIII w. Ważną publikacją staje się wtedy „Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum” sarmaty Szymona Starowolskiego z 1655 roku. W tym czasie pojawia się chęć ratowania zabytków gotyckich Wystarczy wspomnieć inwentaryzacje K.Zubowskiego w formie rysunków. W 1800 roku księżna Izabela Czartoryska założyła muzeum w Puławach w celu zachowania dla przyszłych pokoleń zabytków kultury i sztuki. Koło 1820 roku upowszechniły się poglądy o potrzebie ratowania zabytków, a koło 1830 roku powstały ogólnopolskie założenia dotyczące restaurowania Wawelu. Gdańsk jako pierwsze miasto w 1828 r. przygotowuje listę obiektów godnych zachowania, co pozwala aż do 1945 r. uratować wiele domów patrycjuszowskich. W latach 1838-40 trwają prace przy Barbakanie. W 1850 r. powstał w Krakowie Komitet Archeologiczny. Następnie koło 1897 roku powstaje Towarzystwo Miłośników i Historii Krakowa. Wśród znanych restauratorów Krakowa należy wspomnieć o Chrystianie Piotrze Aignerze. Ponadto pod koniec XIX wieku powstał pierwszy urząd konserwatora w Galicji Zachodniej. Z kolei w zaborze pruskim faworyzowano budownictwo średniowieczne, obronne, np. zamek Malborski. XIX wiek obfituje więc w liczne publikacje, inwentaryzacje oraz ogromny wzrost zainteresowania zabytkami i patriotyzmem.

Ratujemy zamek w Ratnie Dolnym – zobacz, co zrobiliśmy w 2015 roku

2016-02-04

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu naszej interwencji w sprawie zamku w ubiegłym roku. Już trzeci rok piszemy, wnioskujemy, przedkładamy, spotykamy się …, a Państwo ciągle nie widzicie efektu w postaci rusztowań i innych oznak prac naprawczych i zabezpieczających. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przyjęcie zapewnienia, że naprawdę robimy, co w naszej mocy. Bardzo nam zależy, żeby ten piękny zabytek zdążyć uratować. Mamy nadzieję na zrozumienie naszych intencji i argumentów ze strony wszystkich osób, urzędów i instytucji, które mogą mieć wpływ na pozytywne załatwienie naszych wniosków w sprawie uratowania zamku. Naszym zdaniem konieczne jest zbudowanie dobrze współpracującej koalicji na rzecz rozwiązania przyczyn, które leżą u podstaw obecnego, krytycznego stanu tego zabytku.

Dziedzictwo poklasztorne Śródki - kompleksowy projekt rewitalizacji Wzgórza Reformatów w Poznaniu

2016-01-18

Wzgórze Reformatów: zabudowania poklasztorne i kościół parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem św. Kazimierza Najbardziej kompleksowy projekt realizowany przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Obejmuje zarówno renowację elementów zabytkowych, rewitalizację wirydarza klasztornego, działania edukacyjne, promocyjne, jak i organizujące tereny zielone i całość przestrzeni tego miejsca.

Zaproszenie do wspópracy

2015-11-26

Właścicieli obiektów zabytkowych zapraszamy do przystąpienia do programu partnerskiego, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na cele partnera oraz inne zadania z zakresu ochrony zabytków.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach dotacji udzielanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-10-13

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”