Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Dołącz do nas!

2015-09-21

Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie – poszukujemy współpracowników

Pod lupą

2015-09-18

„Pod lupą” – Gminna Ewidencja Zabytków jako obowiązek samorządu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i element wsparcia jakie oferujemy samorządom Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) wyraźnie ceduje ciężar obowiązku ochrony zabytków na organy administracji publicznej – w tym na jednostki samorządu terytorialnego. Jak czytamy w art. 4 rzeczonej ustawy, organy administracji publicznej mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jak zostać niewolnikiem konserwatora

2015-09-04

W dziale „Nieruchomości zabytkowe” publikujemy ciekawy głos o zależnościach na linii właściciel zabytku – konserwator, urząd. Autor, Bogdan Żmijewski pisze m.in.: „Ustawowo ochroną zabytków zajmuje się administracja. Ona żąda, nakazuje, pilnuje, wydaje zgody lub nie, kontroluje, każe i wymaga, ale nic właścicielom zabytków nie daje w zamian. Natomiast ustawowe sprawowanie opieki nad zabytkami jest nakazane ich właścicielom. Oni mają zabezpieczać i utrzymać zabytek w dobrym stanie, w tym prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie oraz korzystać z zabytku w sposób stosowny do jego wartości historycznej, a nawet mają zapewnić naukowe badania zabytku i ich dokumentowanie oraz popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytku.” I dalej: „Ta ustawa stworzyła z właścicieli zabytków niewolników i wyrobników, a z urzędników ich nadzorców i sędziów, panów i władców.”

Niski stan Odry w Słubicach odsłonił pozostałości radzieckiego mostu z lat 1946-1952

2015-08-30

Długie upały oraz znikomy poziom opadów w ostatnich tygodniach przyniosły nowe odkrycia w korycie Odry, tym razem w Słubicach. Kilkadziesiąt metrów na północ od obecnego mostu, na wysokości przychodni w Słubicach oraz hali koncertowej we Frankfurcie nad Odrą ukazały się drewniane pale stanowiące relikty dawnego mostu na Odrze.

Wnioskujemy o wywłaszczenie właściciela zamku w Ratnie Dolnym

2015-08-25

Rozpoczęliśmy bezprecedensową dla organizacji pozarządowych procedurę wywłaszczenia właściciela pięknego zabytku na Ziemi Kłodzkiej. Nasz wniosek został skierowany do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wywłaszczenie miałoby nastąpić na rzecz Skarbu Państwa lub gminy Radków. Jest to efekt ponad trzyletniego postępowania, które wykazało, że właściciel faktycznie porzucił swoją nieruchomość zabytkową. Uważamy, że całkowita bezczynność i brak jakichkolwiek prób zabezpieczenia budowli wymaga adekwatnych kroków.