Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Nowości

Dziedzictwo poklasztorne Śródki - kompleksowy projekt rewitalizacji Wzgórza Reformatów w Poznaniu

2016-01-18

Wzgórze Reformatów: zabudowania poklasztorne i kościół parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem św. Kazimierza Najbardziej kompleksowy projekt realizowany przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Obejmuje zarówno renowację elementów zabytkowych, rewitalizację wirydarza klasztornego, działania edukacyjne, promocyjne, jak i organizujące tereny zielone i całość przestrzeni tego miejsca.

Zaproszenie do wspópracy

2015-11-26

Właścicieli obiektów zabytkowych zapraszamy do przystąpienia do programu partnerskiego, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na cele partnera oraz inne zadania z zakresu ochrony zabytków.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach dotacji udzielanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-10-13

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dołącz do nas!

2015-09-21

Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie – poszukujemy współpracowników

Pod lupą

2015-09-18

„Pod lupą” – Gminna Ewidencja Zabytków jako obowiązek samorządu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i element wsparcia jakie oferujemy samorządom Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) wyraźnie ceduje ciężar obowiązku ochrony zabytków na organy administracji publicznej – w tym na jednostki samorządu terytorialnego. Jak czytamy w art. 4 rzeczonej ustawy, organy administracji publicznej mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.