Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Kościoły

Cerkiew p.w. Opieki N.M.P.

Cerkiew Opieki NBMP w Kopyśnie - murowana greckokatolicka cerkiew filialna w Kopyśnie została zbudowana w 1821, rozbudowana w 1923, odnowiona w 1929. Należała do parafii greckokatolickiej w Rybotyczach. W czasie rozbudowy cerkwi w 1923 (przedłużono ją wtedy w kierunku zachodnim), natrafiono na grób duchownego pochowanego między fundamentami wcześniejszej świątyni. Według przypuszczeń mógł to być władyka przemyski (1591-1609) Mychajło Kopysteńskyj. We wnętrzu cerkwi znajduje się ikonostas namalowany w 1854 przez Lisikiewicza. Cerkiew obecnie nie jest używana. Obok cerkwi znajduje się dzwonnica parawanowa z 1821.

Neogotycki Kościół Ewangelicki

Wybudowany w latach 1892-1893 przez ludność niemiecką wyznania protestanckiego.