Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Cerkiew p.w. Opieki N.M.P.

Kopysno/gm. Fredropol/pow. Przemyśl/ woj. Podkarpackie

Opis stanu technicznego: brak rynien, zawilgocenie murów, przeciekający dach, woda która dostaje się do środka uszkodziła deski w podłodze

 Opis stanu prawnego: Cerkiew jest filią Kościoła Rzymskokatolickiego w Rybotyczach