Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Dwór w Piszkowicach - URATOWANY !!!

Piszkowice

Położenie: Piszkowice, gmina Kłodzko, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie 

Stan techniczny: obecnie, mimo że jest w niezłym stanie, budynek jest opuszczony.

Historia: w 1622 r. otrzymał komendant twierdzy kłodzkiej Gottfried Berka hrabia von der Daube. Mężczyzna wkrótce zmarł, a dziedziczka, siostra Gottfrieda przekazała dobra w 1626 r. Annie Kolonna von Wels. W tym samym roku Dittrich von Haugwitz przeszedł na katolicyzm i tym samym odzyskał swoją niedawną własność. Do 1819 r. już bez przerw panowali tu kolejni jego spadkobiercy. W II poł. XVII w. powstała nowa siedziba rodu w postaci renesansowego dworu. W 1722 r. został on przebudowany lub też na jego miejscu powstał nowy barokowy pałac, który istnieje do dnia dzisiejszego. W 1819 r. ród von Haugwitz wygasł, a dobra przeszły w ręce barona Friedricha von Falkenhausen. Kiedy zmarł około 1840 r. majątek stał się własnością wdowy, z domu hrabiny von Magnis. Kiedy i ona zmarła spadkobiercą został hrabia Theodor von Zedlitz . W kolejnych latach właścicielami byli kolejni spadkobiercy hrabiego i hrabiny von Falkenhausen Dopiero w 1893 r. Piszkowice kupił wrocławski bankier Wolfgang Moritz von Eichborn. W 1920 r. wieś wraz z majątkiem była w posiadaniu kapitana Salfelda. Po II wojnie światowej w pałacu znajdowała się szkoła. 

Styl budynku: barokowy pałac, który w 1772 roku został przebudowany z renesansowego dworu obronnego. Pałac wybudowano na rzucie prostokąta. Budynek - podpiwniczony (część piwnic mieści się po za obrysem budynku). Dwupiętrowy. Pałac nakryty jest wysokim dachem mansaradowej formie, z dużymi lukarnami. Wejście główne umieszczone jest w elewacji zachodniej, ujęte jest w neobarokowy portal i podkreślonym kamiennym balkonem umieszczonym osiowo. Fundamenty i ściany piwnic obiektu wykonane sąz kamienia łamanego. Ściany nadziemnych kondygnacji noszą ślady przebudowań.

Dopisano: 01.07.2013 r.

Zgłosiła: Patrycja Pogorzelec, p-pogorzelec@wp.pl


piszkowice