Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Pałac w Słobitach

Słobity

Nazwa: Pałac w Słobitach

Położenie: Słobity, gm. Wilczęta, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie

Rys historyczny: Założenie pałacowo - parkowe w Słobitach pochodzi z przełomu XVII/XVIII wieku. Twórcą pierwszego pałacu na planie litery "H" był Abraham Dohna. Rozbudowany później przez Alexandra zu Dohna. Okazały i istniejący do dziś folwark powstał w XVIII wieku. Spalony w 1945 roku w wyniku działań wojennych.

Stan na dziś: Niezabezpieczony popadł w ruinę. Założenie ogrodowe i parkowe zniszczone lub uległo zdziczeniu.

Dopisano: 25.05.2004