Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Pałac w Rudzie

Ruda

Nazwa: pałac w Rudzie

Położenie: Ruda, powiat wieluński

Rys historyczny: Pałac wybudowany w 1851 r. przez Emanuela Taczanowskiego h. Jastrzębiec. Neorenesansowy piętrowy budynek wybudowany jest planie prostokąta. Przylegały do niego zabudowania gospodarcze i park. W późniejszym okresie mieściła się tu biblioteka i mieszkania.

Stan techniczny: Budynek opuszczony i zdewastowany, wymagający natychmiastowych prac konserwatorskich. Przyległy park zdziczały. 

Stan prawny: Po II wojnie światowej odebrany prawowitym właścicielom i przejęty przez skarb państwa. Obecnie jest własnością Agencji Rynku Rolnego. 

Zgłosił: Piotr Pawlak, piotr.pawlak@zabytki.org 

Dodano: 05.08.2013 r. 


palac_ruda