Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Pałac w Bełczu Wielkim

Bełcz Wielki

Rys historyczny: Pałac w Bełczu Wielkim – wybudowany w XVIII w. Właścicielem barokowego pałacu w 1787 r. był graf von Kalkereuth, potem zaś rodzina Schönborn, a w 1898 majątek zakupił Ludwig Adolph Theodor Dürr. Podczas II wojny światowej był już w posiadaniu państwa niemieckiego, prawdopodobnie ze względu na zadłużenie właściciela. Po II wojnie światowej w pałacu funkcjonowały: szkoła rolnicza, od lat 70. XX w. zakład i ośrodek wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo, następnie z zaburzeniami w zachowaniu. Instytucja istniała do 1997 r. Obiekt jest częścią zespołu pałacowo-folwarcznego, w skład którego wchodzą jeszcze: park, obora, spichlerz.

Opis stanu technicznego: 15 maja 2016 r. spłonął dach zabytkowego pałacu. Ponieważ obiekt nie posiada żadnych instalacji prawdopodobnie został podpalony.

Opis stanu prawnego: W chwili obecnej budynek jest własnością prywatną