Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Inne

Stacja kolejowa Lubawka, Dolny Śląsk

Stacja powstała po wygranej przez Prusy wojnie z Austrią (1866) linię oddano do użytku 12 grudnia 1869 roku. Stacja Lubawka stała się stacją graniczną, wspólną dla kolei pruskich i austriackich, posiadała nawet 2 parowozownie. Lubawka – stacja kolejowa w Lubawce, w województwie dolnośląskim, w Polsce. Stacja graniczna prowadząca dalej przez byłe przejście graniczne Lubawka - Kralovec do czeskiego Trutnova.

Zamek w Łące Prudnickiej

04.05.2017 - Łąka Prudnicka, gm. Prudnik, pow. prudnicki, woj. opolskie

Dom Nauczyciela w Nasielsku (pow. nowodworski)

23.01.2017 - Budynek powstał w 1926 roku. Opis stanu technicznego: niszczejący.

Budynek dawnej Fabryki Lalek i Zabawek Drewnianych Braci Pinczewskich

Budynki powstały w latach 1910-20, zbudowane przez rodzinę Pinczewskich - właścicieli fabryki Lalek i Zabawek drewnianych. Fabryka podzielona była na dwa zakłady.

Zamek Homole

Był to jedyny zamek, który nie doznał żadnego uszczerbku w wyniku wojen husyckich.

Dworzec kolejowy w Lubsku

Najstarszy dworzec kolejowy w województwie lubuskim!

\"DRUCIANKA\" Fabryka Drutu, Sztyftu i Gwoździ

Niszczejąca (pół)ruina fabryki będąca przykładem popularnego na przełomie wieków stylu ceglanego.

Zespół Młynów Michla

Popadający w ruinę warszawski spichlerz z początków XX wieku.

Wiatrak typu koźlak 2

Wiatrak wymaga remontu z zewnątrz, głównie dach, schody oraz ściany zewnętrzne. Wewnątrz wiatrak jest w dobrym stanie. Obecnie wiatrak stoi na działce prywatnej, wpisany do rejestru zabytków.

Zamek w Ratnie Dolnym

Dziś zamek można zobaczyć tylko z zewnątrz, ponieważ ze względów bezpieczeństwa wszystkie wejścia zostały zamurowane. Za zamkiem jest stary cmentarz, resztki jeziorka i fosa oraz można się dopatrzyć pozostałości ogrodów, jakie kiedyś tam były.

Browar gen. Józefa Zajączka

Od czasu sprzedania, właściciel nie podjął żadnych działań, przez co cały czas postępuje dewastacja budynku. Nieruchomość jest ogrodzona, a na budynku widnieje tablica informująca o zakazie wstępu. Budynek jest wyłączony z użytkowania

Zakład Psychiatryczny w Owińskach

Został rozbudowany w 1880 roku. Do 1920 roku był to jedyny publiczny zakład dla całej prowincji poznańskiej. Po wybuchu II wojny światowej, pacjenci szpitala zostali zamordowani w ramach akcji T4.

Baszta Swawola

Pozostałość po średniowiecznych murach miejskich Wielunia, które zostały prawie całkowicie rozebrane w XIX wieku. Cylindryczna ceglana budowa z otworami strzelniczymi.

Wiatrak typu koźlak

Niewiele wiadomo o historii, obecnie znajduje się w rękach prywatnych.