Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Zamek Homole

Zielone Ludowe

Rys historyczny: zamek wraz z okolicą był pod czeskim panowaniem. Był to jedyny zamek, który nie doznał żadnego uszczerbku w wyniku wojen husyckich. Wcześniej (ok X w.) stał tu gród broniący ważnego punktu strategicznego. Przechodził tu szlak handlowy z Pragi, przez Wrocław nad Bałtyk. Data Powstania: koniec XIII w.

Stan na dziś: obecnie z zamku pozostał spory fragment wieży oraz pozostałości muru obwodowego. 

Położenie: Zielone Ludowe, Lewin Kłodzki, Kłodzki, Dolnośląskie 

Właściciel: brak 

Zgłosiła: Patrycja Pogorzelec, p-pogorzelec@wp.pl

Dopisano: 3 września 2013