Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym 1% na zabytki Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Program Partnerski

Czym jest Program Partnerski (PP)?

To instrument pomocowy skierowany do właścicieli, którzy chcą aktywnie i z zaangażowaniem ratować i remontować swój obiekt. Brak środków, koncepcji, niezgodność z główną działalnością właściciela, odległość dzieląca siedzibę właściciela od jego nieruchomości, itp. mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. Chcemy być ogniwem niwelującym różnego rodzaju przyczyny degradujące stan techniczny obiektu partnerskiego. Decydująca o udziale w programie jest dobra wola, determinacja i świadomość znaczenia zabytku u właściciela.

Kto może w nim uczestniczyć?

I. osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne.

II. PP dotyczy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.

Korzyści dla właścicieli zabytków – nasza oferta:

1. pozyskiwanie dodatkowych dochodów (subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe) , prowadzenie rejestru wpłat

2. uświadomienie znaczenia i możliwości posiadanego obiektu

3. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty i potencjału

4. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk

5. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań dot. zabytków

6. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe

7. zastępcze zarządzanie nieruchomością

8. udział w postępowaniach wobec urzędów i instytucji

9. doradztwo prawne, ekonomiczne, programy naprawcze, konserwatorskie

10. udostępnianie naszych uprawnień OPP

11. opracowanie historii i dziejów obiektu

12. „Tydzień dla Dziedzictwa” – udział w cyklu imprez i wydarzeń w kwietniu każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

13. kodeks dobrych praktyk

14. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych

15. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów

16. organizacja kampanii medialnych

17. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją - szybkie reagowanie na zdarzenia 

 Ile to kosztuje?

Na koszty własne oraz związane z prowadzeniem i rozliczeniami PP pobieramy (do 30.04. każdego roku) opłatę roczną. Za rok 2018 wynosi ona 100 zł + 23% PTU na podstawie faktury. Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki  ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia. Staramy się kształtować go możliwie na korzyść Partnera.

Zapraszamy do udziału w programie! Kontakt i informacje: tel. 61 823 37 18/ 695 662 123 lub mail: biuro@zabytki.org

Partnerzy