Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nieruchomości zabytkowe szukają właściciela

Myszków - Pałac Fabrykanta na sprzedaż

2018-04-10

Na sprzedaż wystawiona jest atrakcyjna nieruchomość zabytkowa położona w samym centrum Myszkowa (40 tys. mieszkańców).

Zabytek na sprzedaż:

2017-10-24

Nabywcy szuka pałac w Zbarzewie w powiecie leszczyńskim. To ciekawa oferta dla inwestora rozumiejącego specyfikę i potencjał obiektu historycznego. Sprzedawcą jest gmina Włoszakowice, a formą sprzedaży II przetarg nieograniczony.

Kupno - sprzedaż

2016-12-08

Osobom prywatnym, samorządom, biurom obrotu nieruchomościami proponujemy efektywne wsparcie w procesie obrotu nieruchomościami historycznymi. Tysiące odwiedzających niniejszą stronę oraz blisko 70 000 polubień na Facebooku zapewnia dotarcie do wyspecjalizowanej grupy odbiorców zainteresowanych tematyką zabytków.

Obsługa i zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

2016-06-06

ZABYTKI – ZIEMIA- PARKI – LASY – AKTYWA WSPÓŁISTNIEJĄCE

Jak zostać niewolnikiem konserwatora

2015-09-04

Z ustawy o „ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wynika bardzo ciekawy podział zadań. Ustawowo ochroną zabytków zajmuje się administracja. Ona żąda, nakazuje, pilnuje, wydaje zgody lub nie, kontroluje, każe i wymaga, ale nic właścicielom zabytków nie daje w zamian. Natomiast ustawowe sprawowanie opieki nad zabytkami jest nakazane ich właścicielom. Oni mają zabezpieczać i utrzymać zabytek w dobrym stanie, w tym prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie oraz korzystać z zabytku w sposób stosowny do jego wartości historycznej, a nawet mają zapewnić naukowe badania zabytku i ich dokumentowanie oraz popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytku.

< poprzednia strona
1 2