Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu
Udostępnij artykuł na facebook'u

Zastępcze zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi oraz użytkami ekologicznymi.

2014-05-22

ZABYTKI – ZIEMIA- PARKI – LASY – AKTYWA WSPÓŁISTNIEJĄCE

Program dla osób i instytucji, które z określonych powodów poszukują profesjonalnego zarządcy dla swojej nieruchomości. 

Oferujemy możliwość wyboru przez właściciela odpowiadającej mu formy i warunków współpracy: umowa o zarządzanie, umowa o zarząd powierniczy, powiernictwo upoważniające.  Właściciel decyduje czy chce przekazać Fundacji tylko obowiązek zarządzania nieruchomością (umowa o zarządzanie); przenieść czasowo własność nieruchomości na Fundację w celu zarządzania nią w interesie właściciela z obowiązkiem zwrotu na warunkach określonych w umowie (zarząd powierniczy); czy też pozostawiając sobie własność nieruchomości, pozbawia siebie możności sprawowania zarządu i przenosi na Fundację prawo do zarządzania cudzym majątkiem we własnym imieniu z uprawnieniami zbliżonymi do właścicielskich (powiernictwo upoważniające).

Więcej szczegółów na naszej stronie pod zakładką ,,Nieruchomości zabytkowe" lub pod nr 695 662 123, ratujemy@zabytki.org

Oferujemy:

1/ reprezentowanie nieruchomości wobec osób, urzędów i instytucji;

2/ zapewnienie dozoru miejscowego

3/ dbanie o porządek, ograniczenie dostępu lub dostęp zorganizowany dla osób z zewnątrz

4/ drobne naprawy i konserwacje,

5/ przekazywanie i obsługa poczty

5/ poszukiwanie funkcji i ew. nabywcy nieruchomości, próba wykorzystania go w możliwy i uzgodnionym z właścicielem sposób

6/ 1 – 3 wizyt na kwartał na miejscu przedstawiciela fundacji na miejscu

7/ obsługa prawna, kontakt z lokalnymi urzędami, organami podatkowymi, energetyką, zakładem gazowniczym, wywóz śmieci, nieczystości, itp.

8/ administracja w zakresie lokatorów, podnajemców, pobór czynszów, opłat

9/ ekspertyzy, porady konserwatorskie, opracowania historyczne i środowiskowe,

10/ organizację i obsługę imprez tematycznych,

11/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

11/ dodatkowo wg. indywidualnych uzgodnień:

•    ubezpieczenie

•    ochrona

•    opłaty i podatki

•    zabezpieczenie dostępu

•    odpowiedzialności prawnej i cywilnej

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy:

> nieruchomosci@zabytki.org < > tel. +48 61 823 37 18 < > 695 662 123 <