Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Misja

logo_fb

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest organizacją pozarządową powstałą 7 listopada 1995 r. w celu uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania polskiej kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody. Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. 

W naszej działalności realizujemy społeczny mecenat nad dziedzictwem materialnym.

Naszą misję realizujemy poprzez dwa wiodące programy "Partnerstwo" skierowany do właścicieli, którzy chcą aktywnie ratować i odnawiać swój obiekt oraz "Interwencje" gdy zabytek ma nieuregulowany status prawny lub właściciel go porzucił. Są one uzupełniane o projekty edukacyjne i naukowo - badawcze.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest instytucją pozarządową działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz w oparciu o wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 1995 roku. Posiada siedzibę w Poznaniu gdzie prowadzi biuro.