Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Dworek w Krzeczowie Drucianka, fabryka drutu, sztyftu i gwoździ/Warszawa Kościół Świętego Floriana w Pleszewie Baszta Swawola w Wieluniu Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim Dwór w Przybyszowie Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dworzec kolejowy w Lubsku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Stara Plebania w Reszlu Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zespół kamienic na Chlebnickiej w Gdańsku Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW 1% na zabytki

O nas

logo_fb

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest organizacją pozarządową powstałą 7 listopada 1995 r. w celu uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania polskiej kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody. Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Prowadzimy różne akcje, takie jak oczyszczanie cieków wodnych czy propagowanie poszanowania środowiska. Prowadzimy portal „Ekorady” stworzony z myślą o popularyzowaniu zrównoważonego stylu życia oraz kreowaniu postaw i nawyków sprzyjających wzrostowi ekologicznej świadomości społeczeństwa.

Ważną i obowiązkową rzeczą jest ratowanie istniejących jeszcze w krajobrazie polskich wsi i miast niezwykłych zabytków: dworków, pałaców i innych budynków będących częścią naszej kultury. Nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla następnych pokoleń.

Od 2005 roku coraz większą wagę przywiązujemy do ochrony tradycyjnego i naturalnego krajobrazu oraz związanych z tym elementów ochrony środowiska.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest instytucją pozarządową działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz w oparciu o wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 1995 roku. Posiada siedzibę w Poznaniu gdzie prowadzi biuro.