Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Cele i zakres działalności

Misją Fundacji jest troska o miejsca historyczne, zabytki i pamiątki narodowe. Aktywnie wykorzystujemy dostępne środki, wiedzę i instrumenty dla zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego kraju.

W dziedzinie ratowania zabytków koncentrujemy się na tych najbardziej zagrożonych, zniszczonych i zapomnianych. Zajmujemy się zarówno opieką nad zabytkami architektury, takimi jak pałace, dwory, kościoły, jak również nad nekropoliami różnych wyznań, a także zabytkami przemysłu czy motoryzacji. Chętnie wspieramy placówki muzealne. 

Od chwili ustanowienia Fundacji w 1995 roku przyświeca nam hasło „Aby przeszłość miała przyszłość”. 

Głównymi przejawami naszej działalności są:

 • dwa wiodące programy "Partnerstwo" skierowany do właścicieli, którzy chcą aktywnie ratować i odnawiać swój obiekt oraz   "Interwencje" gdy zabytek ma nieuregulowany status prawny lub właściciel go porzucił 
 • bezpośrednie dotacje na zabezpieczenie i remonty zabytków
 • podejmowanie interwencji w urzędach i instytucjach w sprawie zabytków, których właściciele nie dbają o nie poprzez długotrwały brak remontów doprowadzający je do ruiny. Obecnie prowadzimy pięć takich akcji, z których najbardziej zaawansowana są sprawy ratowania zamku w Ratnie Dolnym na Ziemi Kłodzkiej oraz unikatowego pałacu w Mojej Woli.
 • nasz zespół prawny prowadzi analizę istniejących aktów prawnych dotyczących zabytków pod kątem ich skuteczności i spójności
 • adoptujemy zabytki – jesteśmy gotowi przejąć każdy obiekt w celu jego zabezpieczenia od właściciela, który nie ma środków na jego utrzymanie
 • ułatwiamy sprzedaż i obrót nieruchomościami historycznymi, o ile zmiana właściciela może pomóc w ich uratowaniu
 • opracowywanie i aktualizacja Gminnych Ewidencji Zabytków
 • opracowywanie Gminnych i Powiatowych Programów Opieki nad Zabytkami
 • monitorujemy stan zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – sporządzanie sprawozdań z realizacji Programów Opieki nad Zabytkami
 • zajmujemy się promocją idei ochrony zabytków na naszej stronie internetowej oraz poprzez 17 dedykowanych poszczególnym obiektom lub regionom profili na Facebooku. W ten sposób docieramy każdego miesiąca do ponad 100 000 odbiorców
 • prowadzimy poradnictwo prawno-administracyjne dla właścicieli zabytków
 • realizujemy projekty edukacyjne i naukowo - badawcze

 

Zapraszamy do kontaktu w tych i każdej innej sprawie związanej z naszą misją: 695 662 123 lub admin@zabytki.org

Poniżej znajduje się statut naszej fundacji 

Statut