Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Dworek w Krzeczowie Drucianka, fabryka drutu, sztyftu i gwoździ/Warszawa Kościół Świętego Floriana w Pleszewie Baszta Swawola w Wieluniu Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim Dwór w Przybyszowie Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dworzec kolejowy w Lubsku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Stara Plebania w Reszlu Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zespół kamienic na Chlebnickiej w Gdańsku Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW 1% na zabytki

Misja

Misją Fundacji jest troska o miejsca historyczne, zabytki i pamiątki narodowe. Aktywnie wykorzystujemy dostępne środki, wiedzę, umiejętności i instrumenty dla zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego kraju.

W dziedzinie ratowania zabytków koncentrujemy się na tych najbardziej zagrożonych, zniszczonych i zapomnianych. Zajmujemy się zarówno opieką nad zabytkami architektury, takimi jak pałace, dwory, kościoły, jak również nad nekropoliami różnych wyznań, a także zabytkami przemysłu czy motoryzacji. Chętnie wspieramy ponadto placówki muzealne. 

Od chwili ustanowienia Fundacji w 1995 roku przyświeca nam hasło „Aby przeszłość miała przyszłość”. 

Głównymi przejawami naszej działalności są:

bezpośrednie dotacje na zabezpieczenie i remonty zabytków

podejmowanie interwencji w urzędach i instytucjach w sprawie zabytków, których właściciele nie dbają o nie poprzez długotrwały brak remontów doprowadzający je do ruiny. Obecnie prowadzimy pięć takich akcji, z których najbardziej zaawansowana jest sprawa ratowania zamku w Ratnie Dolnym na Ziemi Kłodzkiej

nasz zespół prawny w latach 2017 - 2018 będzie prowadził analizę istniejących aktów prawnych dotyczących zabytków pod kątem ich skuteczności i spójności

adoptujemy zabytki – jesteśmy gotowi przejąć każdy obiekt w celu jego zabezpieczenia od właściciela, który nie ma środków na jego utrzymanie

ułatwiamy sprzedaż i obrót nieruchomościami historycznymi, o ile zmiana właściciela może pomóc w ich uratowaniu

opracowywanie i aktualizacja Gminnych Ewidencji Zabytków

opracowywanie Gminnych i Powiatowych Programów Opieki nad Zabytkami

monitorujemy stan zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – sporządzanie sprawozdań z realizacji Programów Opieki nad Zabytkami

zajmujemy się promocją idei ochrony zabytków na naszej stronie internetowej oraz poprzez 17 dedykowanych poszczególnym obiektom lub regionom profili na Facebooku. W ten sposób docieramy każdego miesiąca do ponad 100 000 odbiorców

prowadzimy poradnictwo prawno-administracyjne dla właścicieli zabytków

Zapraszamy do kontaktu w tych i każdej innej sprawie związanej z naszą misją: 695 662 123 lub admin@zabytki.org

Poniżej znajduje się statut naszej fundacji 

Statut