Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nasze działania

Marzec 2015 - Dworowi w Bosowicach przelaliśmy kwotę 2 438,41 złotych przekazanej przez darczyńców dzięki 1%