Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcie

Właściciel zabytkowego zameczku myśliwskiego książąt Oleśnickich w Miejscu zbiera środki na cele związane z renowacją wnętrz zameczku myśliwskiego

Wszelkie wpłaty na rachunek bankowy fundacji 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897 opatrzone w tytule kodem 016 lub hasłem zameczek myśliwski przyporządkowane będą najwyżej wskazane cele.

Możesz także przekazać zameczkowi swój 1%.

Więcej szczegółów o zameczku znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://zamki.res.pl/miejsce.htm