Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

O projekcie

Nasz projekt ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej i właścicielskiej pałacu. Jest to neoklasycystyczna budowla z 1890 roku. Pałac to budynek dwukondygnacyjny, zbudowany na rzucie prostokąta. Z frontu znajduje się trzyosiowy ganek, który wspiera balkon. Pałac posiada skrzydła boczne, a w elewacji tylnej ryzalit. Do wschodniej ściany został dostawiony ganek jako boczne wejście. W budynku zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa i okienna. Obecnie budynek jest opuszczony. Od strony drogi oddziela go dziedziniec reprezentacyjny z podjazdem i kolistym klombem. Po jego wschodniej stronie rozciąga się park krajobrazowy o powierzchni 4 ha.

12.01.2016  Pałac w Dargosławiu – czynności podejmowane przez Fundację w 2016 roku.

W styczniu 2016 roku Fundacja zwróciła się do organów administracji, w tym m.in. do  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o przeprowadzenie kontroli i nakazanie przeprowadzenia prac konserwatorskich lub/i robót budowlanych w zabytku ze względu na zagrożenie jego zniszczeniem. W odpowiedzi Fundacja uzyskała informacje i dokumenty, z których wynika, że w styczniu 2016 roku została przez ZWKZ w Szczecinie przeprowadzona kontrola potwierdzająca nieprawidłowości w utrzymaniu zabytku i stwierdzająca, że niezbędne jest podjęcie pilnych prac remontowo-zabezpieczających. Ponawiając wielokrotnie zapytania do ZWKZ w Szczecinie (w marcu, maju, październiku 2016 roku) na temat aktualnego stanu postępowania prowadzonego w przedmiocie pałacu, Fundacja pośrednio doprowadziła do tego, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie w dniu 8 listopada 2016 roku skierował do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach zawiadomienie o popełnieniu czynów zabronionych określonych przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nadto, zgodnie z informacją przedstawioną przez ZWKZ w Szczecinie w listopadzie 2016 roku, w toku jest postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi przeprowadzenie w określonym terminie prac konserwatorskich lub robót budowlanych. 

W nadchodzącym roku Fundacja planuje m.in. monitorować przebieg prowadzonego przez policję postępowania w sprawie ukarania właściciela zabytku, a nadto dopilnować, aby wydana została przez ZWKZ w Szczecinie decyzja nakazowa, która miejmy nadzieję doprowadzi do podjęcia wreszcie prac przy zabytku. Jeżeli działania te nie odniosą pożądanych rezultatów, Fundacja będzie sugerować organom administracji przeprowadzenie procedury wywłaszczenia zabytku określonej w art. 50 ust. 3 i 4 ww. Ustawy.