Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcje

Projekt ma na celu uratowanie przed dalszym niszczeniem zabytkowej kaplicy Marii Magdaleny w Goszycach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 176/2011. Dokładnej daty wybudowania kaplicy nie znamy, ale pierwsza notatka z 1729 roku świadczy, że już wiele lat wcześniej zbierali się pielgrzymi. Z samą kaplicą wiąże się wiele legend, które możecie poznać na stronie poświęcone poświęconej kaplicy

Goszyce