Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcje

Megalityczne  cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Góra, na pograniczu gmin Wilczyn i Ślesin rozpościera się na powierzchni ok. 22 ha. Nasz projekt ma na celu ochronę i zachowanie tych odkrytych w 2015 roku stanowisk. Planujemy także pomoc przy ich badaniu, a następnie wsparcie przy ekspozycji, opisaniu i upowszechnianiu wiedzy o tych zabytkowych obiektach. Powinno to służyć zarówno zachowaniu dziedzictwa jak i promocji i rozwoju mikroregionu Wilczyn – Ślesin – Skulsk. 
Kurhany1Kurhany2Kurhany3