Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Historia

orzeszkowo7Lapidarium w Orzeszkowie utworzone zostało w 1986 roku na terenie cmentarza kalwińskiego. Znajdują się na nim nagrobki kamienne, betonowe oraz żeliwne (większość została już niestety rozkradziona). Do najcenniejszych obiektów należą: żeliwny obelisk z pół. XIX w. Jana Wilhelma Kassyusza, murowany neogotycki Grobowiec Kurnatowskich z pół. XIX wieku oraz murowany nagrobek Adama Kurnatowskiego. Godny uwagi jest również drzewostan liściasty, na który składają się m.in. ok. 100-letnie lipy i klony. Celem naszych działań jest nie tylko zabezpieczenie unikatowej urody lapidarium, ale również cmentarza - miejsca spoczynku wielkopolskich kalwinów.

Chcielibyśmy przeznaczyć zebrane fundusze na naprawę nagrobków, zabezpieczenie wiekowych drzew, naprawę ogrodzenia, wytyczenie ścieżek, umieszczenie tablicy informacyjnej itp.

Na terenie lapidarium znajduje się ok. 80 nagrobków. Większość płyt jest pęknięta, nagrobki pozbawione są żeliwnych krzyży, niektóre zostały przewrócone.

Obecni właściciele starają się jak najczęściej odwiedzać lapidarium, lecz z powodu znacznej odległości jest to utrudnione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę mieszkańców Orzeszkowa i Kwilcza na ten cenny zabytek poprzez wykłady, konkursy i spotkania dotyczące cmentarza-lapidarium i kalwinów żyjących dawniej na tych terenach.

Jeżeli chcesz by Twoja dotacja przeznaczona została w pierwszym rzędzie na realizacje tego projektu w miejscu „tytułem” wpisz: Orzeszkowo.