Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nasze działania

Kwiecień 2015 - Siostrom Benedyktynkom  przelaliśmy kwotę 15 253,35 złotych przekazaną przez darczyńców dzięki 1%.