Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Nasze działania

Kwiecień 2015 - Siostrom Benedyktynkom  przelaliśmy kwotę 15 253,35 złotych przekazaną przez darczyńców dzięki 1%.