Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Opactwo w Staniątkach

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach jest najstarszym klasztorem benedyktynek w Polsce. Jak głosi tradycja ufundował go w 1216 roku Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny. Konsekracja opackiego kościoła miała miejsce w roku 1238, a ostatecznie zatwierdzenie fundacji (przez papieża Innocentego III) w 1253. Jaksa wyposażył klasztor w całe swoje dziedzictwo, a więc w obszarze włości, z których obecnie nic już nie pozostało oprócz klasztornego ogrodu.

Szczególny rozkwit opactwa miał miejsce w XVII wieku, kiedy liczyło ono zwykle ponad 50 zakonnic.

Po drugiej wojnie światowej władze PRL skasowały szkołę, odebrały resztę posiadanej jeszcze ziemi i czasowo (1954 - 1956) przesiedliły zgromadzenie do klasztoru Alwerni.

Część dawnej ziemi klasztornej (bardzo małą) udało sie odzyskać już w czasach III Rzeczypospolitej, ale została natychmiast sprzedana dla opłacenia najkonieczniejszych remontów w kościele.

Opactwo staniąteckie dzięki swej nieprzerwanej historii zachowało bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rękopisów, starodruków oraz przedmiotów i szat liturgicznych, w tym ocalone szczęśliwie zabytki z opactwa tynieckiego, po jego kasacie w 1816 roku.

Staniątki jako jedno z nielicznych opactw mniszek w Polsce zachowały w dobie szesnastowiecznych reform liturgicznych (po soborze trydenckim), własny, monastyczny, oparty jeszcze na średniowiecznej tradycji, brewiarz. Staniątki słyną z zachowanych do tej pory kancjonałów czyli śpiewników.

Benedyktynki prowadza bibliotekę, ogólnodostępne muzeum, dom gości, działalność edukacyjną i misyjną w ramach warsztatów, rekolekcji, spotkań. Od 2009 roku w kościele opactwa odbywają się kilka razy do roku koncerty muzyki chorałowej, kameralnej i organowej.

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Staniątki 299, 32-005 Niepołomice woj. małopolskie

www.benedyktynki.eu

staniątki@benedyktynki.eu

http://www.benedyktyni.eu/?p=6030


opactwo_w_staniatkach_5