Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Przepisy, kazuistyka, porady

W tym dziale będziemy chcieli przybliżać Państwu tematykę prawną związaną z ochroną zabytków.

27/10/2017 - Zabytek - ograniczenia w prawie własności

10/08/2017 - Kilka uwag do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonej przez naszą fundację interwencji prawnej i administracyjnej zmierzającej do uratowania zamku w Ratnie Dolnym

Statut Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 8 listopada 1918 roku "O opiece nad zabytkami sztuki i kultury".

Czy wpis do ewidencji zabytków jest formą ochrony zabytków?