Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Dworek w Krzeczowie Drucianka, fabryka drutu, sztyftu i gwoździ/Warszawa Kościół Świętego Floriana w Pleszewie Baszta Swawola w Wieluniu Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim Dwór w Przybyszowie Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dworzec kolejowy w Lubsku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Stara Plebania w Reszlu Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zespół kamienic na Chlebnickiej w Gdańsku Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW 1% na zabytki

Przepisy, kazuistyka, porady

W tym dziale będziemy chcieli przybliżać Państwu tematykę prawną związaną z ochroną zabytków. 

10/08/2017 - Kilka uwag do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonej przez naszą fundację interwencji prawnej i administracyjnej zmierzającej do uratowania zamku w Ratnie Dolnym

Statut Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 8 listopada 1918 roku "O opiece nad zabytkami sztuki i kultury".

Czy wpis do ewidencji zabytków jest formą ochrony zabytków?