Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym 1% na zabytki Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Program Interwencje

Setki, jeśli nie tysiące zabytków w naszym kraju ulega w tej chwili degradacji technicznej zagrożącej ruiną. Bezpowrotnym unicestwieniem.  Przyczyn tego stanu jest wiele. Najczęściej powtarzającymi się w naszej praktyce są: nieuregulowany stan prawny, trudna sytuacja materialna  lub porzucenie przez właściciela.

Nasz program interwencyjny to nic innego jak sanacja prawna i mobilizowanie właściciela, organów i służb w celu ochrony zabezpieczającej  konkretnych obiektów. Przykładami takich postępowań są nasze interwencje wobec dworu w Lubinie, zamku w Ratnie Dolnym, pałaców w Mojej Woli i Dargosławiu, spichlerzy w Darłowie czy megalitycznych kurhanów w gm. Wilczyn.

 Cele te realizujemy w ramach:

       · społecznych działań strażniczych

       · kontroli obywatelskiej

       · petycji

       · postępowań prawnych i administracyjnych

       · mobilizacji opinii publicznej

Kryteria, które powinien spełniać obiekt objęty programem:

· całkowity brak aktywności właścicielskiej

· porzucenie przez ponad 10 lat (min. 5 lat)

· wysoka wartość artystyczna, historyczna, architektoniczna

· istnienie lokalnej grupy wsparcia

· zapewnienie budżetu umożliwiającego realne działania (obsługa prawna, koszty biurowe i administracyjne, niezbędna mobilność, itp.)

 Jeżeli chcesz aktywnie ratować znany Ci obiekt, który spełnia powyższe warunki prosimy o zgłoszenie: tel. 61 823 37 18 lub mailem  admin@zabytki.org