Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcie

Fundacja Czarnysz w Potrzebie zbiera środki na:

niesienie wszechstronnej pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom ze szczególnym uwzględnieniem psów rasy czarny terier ;

organizacja leczenia i opieki nad zwierzętami porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;

propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;

współpraca ze schroniskami dla zwierząt i wszystkimi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt;

współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania praw zwierząt oraz humanitarnego i odpowiedniego traktowania;

współpraca z międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w zakresie wszechstronnej pomocy i opieki nad zwierzętami oraz popularyzacji praw zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;

zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

promocja i organizowanie wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt;

Wszelkie wpłaty na rachunek bankowy fundacji

74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

opatrzone w tytule kodem 300 lub hasłem Czarnysz w Potrzebie przyporządkowane będą na wskazane wyżej wymienione cele.

Możesz także przekazać muzeum swój 1%.

Więcej szczegółów o muzeum znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.brthelp.org/pl-index.html lub Facebook’u: https://www.facebook.com/Czernysz.w.Potrzebie