Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcie

Dwie Wspólnoty Mieszkaniowe z Gdańska przystąpiły w roku 2014 do akcji zbierania 1% na remonty:

Wspólnota Mieszkaniowa Chlebnicka 19/20 w Gdańsku zbiera środki na wzmocnienie i izolację fundamentów oraz remont elewacji. kod 003

Wspólnota Mieszkaniowa Chlebnicka 17/18 w Gdańsku zbiera środki na remont elewacji, izolację i ewentualne wzmocnienie fundamentów kamienicy oraz remont i prace konserwatorskie przedproża. kod 008

Wszelkie wpłaty na rachunek bankowy fundacji

74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

opatrzone w tytule kodem 003 lub 008  przyporządkowane będą na wskazane wyżej cele.

Możesz także przekazać kamienicom swój 1%.

Więcej szczegółów o kamienicach znajdziecie Państwo na Facebook’u: https://www.facebook.com/pages/Kamieniczki-Gda%C5%84skie-Chlebnicka/1541083899479890