Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Dane projektu

Typ projektu: wewnętrzny/autorski

Koordynator: Karol Marczak (ratujemy@zabytki.org)

Budżet: 75.000 zł netto: gł. utworzenie lapidarium złożonego z zachowanych zabytkowych elementów nagrobków, prace ziemne, alejki, mała architektura tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, parking dla rowerów, ogrodzenie naturalne, tablice informacyjne, renowacje nagrobków, zieleń parkowa, prace koncepcyjne i projektowe, procedura uzgodnieniowa wobec WUOZ w Poznaniu, itp.

Zebrano: 100 złotych/ 0,13 %

Chcę pomóc:

Moja Wola_1

Bank PEKAO S.A.

PLN  74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

EUR  13 1240 1747 1978 0010 5233 7568

USD  87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę "Przekaż darowiznę" znajdującą się w prawym, górnym rogu strony. Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kod 026 lub słowa "Borówiec". Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.

Planowany czas realizacji: po zebraniu niezbędnych funduszy i zezwoleń


pomnik

borowiec2 borowiec4bowowiec1borowiec6borowiec3

Nasze działania:

11.02.2015 – przedstawienie projektu na zebraniu sołeckim w Borówcu: projekt wzbudził duże zainteresowanie, podjęto również decyzję o przedłożeniu go do burmistrza gminy Kórnik w celu złożenia do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.