Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nasze działania

Działania w Borówcu:

W 2016 roku nasza Fundacja rozpoczęła akcje porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Borówcu, podjęte we współpracy z sołectwami Borówiec i Borówiec Nowy. Jak do tej pory udało nam się oczyścić część nagrobków, postawić przewrócone stele nagrobne, oczyścić częściowo rejon fundamentów kaplicy. Przy okazji prac porządkowych odnalezione zostały, występujące luzem na powierzchni ziemi, fragmenty kości ludzkich. Zostały one zadokumentowane i zostaną w najbliższym czasie pogrzebane na terenie cmentarza. 

Prace porządkowe miały miejsce w dniach: 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca 2016. Niestety, przede wszystkim ze względu na niską frekwencję uczestników, ich rezultaty trudno uznać za zadowalające. Będziemy jednak nadal podejmować działania zmierzające do aktywizacji mieszkańców Borówca w tej dziedzinie, a także starać się o pozyskanie funduszy, umożliwiających bardziej zaawansowane prace renowacyjne. Gorąco prosimy o wspieranie naszych działań!

Informacje o wszystkich wydarzeniach zamieszczane będą na profilu na Facebooku: Zapomniane zabytki Wielkopolski