Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcie

Bnin – Izba Pamiątek Regionalnych

Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie została założona w 2012 roku. Wydarzenie to prezentuje krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Ue9vnJDjlEQ

Kustoszem Izby jest Kazimierz Krawiarz, który od ponad 40 lat zbiera dokumenty i pamiątki związane z historią ziemi kórnicko-bnińskiej. Izba gromadzi zarówno kolekcje eksponatów archeologicznych, jak i historycznych oraz etnograficznych. Osobna sala poświęcona jest Wisławie Szymborskiej. Więcej informacji znaleźć można na prowadzonym przez naszą Fundacją profilu na Facebooku:  
https://www.facebook.com/Bnin-Izba-Pami%C4%85tek-Regionalnych-1670970736524390 

1050 lat monety na ziemi bnińskiej – organizacja wystawy
Prośba o wsparcie!

Bnin powstał jako jeden z pierwszych grodów, tworzących sieć umocnień Państwa Pierwszych Piastów. Pozostałości grodziska w Bninie, przy którym znajdowała się również osada przygrodowa, jak też późniejszego gródka stożkowatego, można zobaczyć do dzisiaj na Półwyspie Szyja w Bninie. Najstarszy gród bniński został częściowo zniszczony w pierwszej połowie XI wieku, podczas kryzysu jaki miał wówczas miejsce w państwie (powstanie ludowe, najazd księcia czeskiego). 
Skarb monetarny z Bnina odkryty został w 1932 roku nad Jeziorem Kórnickim. Zakopano go około 1061 roku w glinianym naczyniu. Zawierał on ponad 133 monety srebrne: polskie, a także angielskie, niemieckie, czeskie i węgierskie. Obecnie skarb przechowywany jest w Muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie. Planowane jest jego wypożyczenie na wystawę numizmatyczną w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie, organizowaną z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jej otwarcie planowane jest na 12 kwietnia br. Z jej organizacją wiążą się także inne koszty.
Ponieważ Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie jest niewielką placówką, powstałą w efekcie starań miłośnika historii lokalnej, Kazimierza Krawiarza, kustosza Izby i przewodnika po jej wystawach w jednej osobie, nie dysponuje dużymi środkami finansowymi. Regularnie ubiega się o wsparcie finansowe Urzędu Gminy Kórnik oraz innych instytucji lokalnych. Jednak pozyskiwane środki niestety nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby, wynikające z zadań, jakie stawia przed sobą Izba. A są nimi przede wszystkim promocja regionu i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Za zwiedzanie wystaw prezentowanych w Izbie placówka nie pobiera żadnych opłat. Dlatego teraz zwracamy się z prośbą do wszystkich miłośników Wielkopolski i dziedzictwa kulturowego o wsparcie jej działań! 
Darowizny można przekazywać na numer rachunku Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody: 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897, z dopiskiem: Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie lub podaniem kodu 020, co umożliwi jednoznaczne przypisanie wpłaty jako dotyczącej tej placówki. Poniżej zamieszczamy, przesłany nam przez pana Krawiarza, opis planowanej wystawy i kosztorys. 
Przypominamy także o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz IPR na numer KRS fundacji: 0000195764 wraz z podaniem powyższych informacji.

WYSTAWA „1050 LAT MONETY NA ZIEMIACH BNINA I KÓRNIKA”. ZNALEZISKA SYLWESTRA LITKOWSKIEGO.
SCENARIUSZ WYSTAWY:
GABLOTY:
1. Wczesne średniowiecze ( Skarb Bniński z X w. Krzyżówki z XI w.)
2. Późne średniowiecze (grosze praskie XIII w.)
3. Nowożytność (XV – XVI w.)
4. Okres Królewski Elekcyjny (XVII w. Boratynki)
5. Okres Stanisławowski XVIII w
6. Okres Niewoli i Rozbiorów (1795-1918)
7. II Rzeczypospolita

Koszty przygotowania wystawy:
1. konserwacja  monet  1000 zł
2. opracowanie folderu wystawy: 3000 zł
3. druk folderu, plakatów, zaproszeń: 2000 zł                                                               
4. delegacja do Warszawy: 500 zł                                                                 
5. dokumentacja fotograficzna: 1000 zł                                                                              
Razem: 7500 zł

Bardzo dziękujemy za każdą kwotę wspierającą nasze działania!