Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Typ projektu: własny
Koordynator: Joanna Wałkowska (biuro@zabytki.org) 
Budżet rok 2016: 7.500 zł – ( konserwacja nonet, opracowanie folderu wystawy, druk folderu, plakatów i zaproszeń, delegacja do Warszawy, dokumentacja zdjęciowa)
Zebrano: 0 złotych / 0 %
Chcę pomóc:
Bank PEKAO S.A.
PLN  74 1240 1747 1111 0000 1848 9897
EUR  13 1240 1747 1978 0010 5233 7568
USD  87 1240 1747 1787 0010 5233 7832
W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę "Przekaż darowiznę" znajdującą się w prawym, górnym rogu strony. Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu „020” lub słów "Bnin”. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.
Planowany czas realizacji: lata 2016 - 2017