Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

O projekcie

Cmentarz ewangelicki w Łaznowskiej Woli (gm. Rokiciny, pow. tomaszowski) jest  jednym z największych wiejskich cmentarzy ewangelickich województwa łódzkiego. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt obiektów z okresu od II poł. XIX w. po międzywojnie. Są to głównie piaskowcowe stelle, podstawy pod krzyże oraz pola grobowe ujęte w betonowe ramy i zamknięte u wezgłowia tablicami inskrypcyjnymi. Kilka z tych ostatnich ma imponujące rozmiary. Na nagrobkach udało się odnaleźć sygnatury aż trzech różnych kamieniarzy: "A. Fiebiger Lodz", "F. Puhan", "Szymański Tomaszów". Szczególną uwagę należy zwrócić na stellę z bogatą symbolika wanitatywną w postaci niewielkich płaskorzeźb wyobrażających motywy roślinne, śmierć z kosą, ptaka (sowa?), węża, czaszkę z piszczelami. Inskrypcje w języku niemieckim. Cmentarz otoczony jest murem ceglanym, który zachował się w pełnej wysokości niemalże na całej długości. 
Celem naszych działań jest w pierwszym etapie ustalenie statusu właścicielskiego działki, na której leży cmentarz. Po zakończeniu tej procedury i w uzgodnieniu z prawnym zarządcą oraz miejscowym konserwatorem zbytków planujemy uporządkowanie i oczyszczenie przestrzeni nekropoli i jej otoczenia, zidentyfikowanie i inwentaryzację pól grobowych, zamieszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych. W naszej ocenie na dziś na  konserwację szczególnie zasługuje nagrobek „ze śmiercią i kosą”. Mamy nadzieję, że znajdziemy wielu sojuszników, dzięki którym uda nam się zrealizować wszystkie plany.