Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Historia parafii

pleszewParafia Św. Floriana w Pleszewie została erygowana w 1925 roku za czasów pasterzowania Ks. Prob. Kazimierza Niesiołowskiego. Jednakże dopiero 20 lipca 1953 roku, ówczesny Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski - Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, wydanym dekretem usamodzielnił parafię, mianując pierwszym jej proboszczem Ks. Jana Szmeltera. Dotychczas kościół Św. Floriana służył jako kościół filialny parafii farnej, do którego w latach 40. i 50. XX wieku uczęszczała młodzież gimnazjalna i licealna. Był nawet w tamtych czasach nazywany - „kościołem szkolnym”. Po usamodzielnieniu się parafii, w 1955 roku przystąpiono do rozbudowy kościoła, powiększając go o kruchtę południową i zachodnią. Początki obecnej świątyni owiane są legendą. Pewne jest, że od 1444 roku istnieje pierwsza wzmianka o niewielkiej świątyni przy trakcie jarocińskim w Pleszewie.

Kościół powstał w kilku etapach. Pierwotnie kościółek Św. Floriana, stanowiła murowana część obecnego prezbiterium, która powstała na przełomie wieku XV/XVI. Pełniła funkcję kaplicy cmentarnej. Została rozbudowana w 1635 lub 1745 roku, jako drewniana nawa główna o konstrukcji zrębowej. W II połowie XVI wieku, gdy luteranie przejęli kościół farny, poszerzyła się funkcja kościółka Św. Floriana, w którym sprawowano Msze święte. Gdy w 1806 roku pożar strawił część miasta Pleszewa i świątynię farną wraz z zabudowaniami plebańskimi, kościół Św. Floriana służył za miejsce kultu Bożego. Wokół kościoła zaczęto grzebać zmarłych. Pod koniec XIX wieku dwie kruchty po wschodniej i zachodniej stronie nawy. Z biegiem lat miasto rozbudowało się w kierunku zachodnim, powstało osiedle domków jednorodzinnych - kościół stał się zbyt małym, aby obsłużyć pastoralnie 6 tysięczną parafię. Za czasów ostatniego proboszcza, Ks. Kan. Józefa Maciołka, podjęto w 1978 roku próbę rozbudowy świątyni. Ze względu na małą przestrzeń wokół kościoła, wpisanie go do rejestru zbytków (w 1933 r.), odstąpiono od jego rozbudowy i w 1986 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Ciołkowskiego. Dziś wierni parafii Św. Floriana w Pleszewie mają do celów kultowych dwie świątynie - kościół macierzysty Św. Floriana i kościół parafialny - Matki Bożej Częstochowskiej.

Do najcenniejszych zabytków ruchomych kościoła zalicza się: barokowy ołtarz główny, dwa ołtarze boczne w stylu neogotyckim z elementami barokowymi, rzeźbę – Pietę z końca XVI wieku.

Należy wspomnieć, że w 2011 roku w kościele Św. Floriana odbył się remont w ramach projektu „Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej wielkopolski, projekt nr wnd-rpwd. 06.02.01-30-009/08”.

(tekst zaczerpnięty ze strony parafii http://florian-pleszew.pl/ oraz z okazyjnej kartki pocztowej)