Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Parafia Polskokatolicka p.w. św. Apostoła Jakuba w Żółkiewce

Kościół pod wezwaniem św. Apostoła Jakuba w Żółkiewce - polskokatolicki kościół parafialny. Należy do dekanatu żółkiewskiego diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego.

Jest to dawna cerkiew grekokatolicka, zbudowana w 1864 r. w stylu późnołemkowskim w Regetowie Niżnym koło Gorlic. Zamknięta w 1947, po wysiedleniu ludności łemkowskiej w ramach Akcji Wisła. W 1955 przewieziona do Żółkiewki na potrzeby nowo powstałej parafii polskokatolickiej.

Całość została przewieziona koleją do Krasnegostawu, a stamtąd furmankami do Żółkiewki. W szybkim tempie wykonano prace montażowe. Podczas rekonstrukcji budowli dokonano kilku zmian architektonicznych. w 1955 roku poświęcenia świątyni dokonał ks. Biskup Julian Pękala, Ordynariusz kościoła Polskokatolickiego.