Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Działania

Kościół jest drewniany, o konstrukcji zrębowej, trójdzielny ( kruchta, nawa, prezbiterium ). Dachy świątyni są blaszane. Nad nawą wieża zwieńczona latarnią z baniastym hełmem.

W 2012 roku rozpoczęto remont elewacji świątyni.

Kontakt: 

Duszpasterz ks. mgr Kamil Wołyński

Parafia Polskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Żółkiewce

ul. Jana III Sobieskiego 36,

22-335 Żółkiewka

http://parafiazolkiewka.dbv.pl/news.php


Projekt obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie zabytkowego kościoła drewnianego, w szczególności: czterech ołtarzy bocznych, figury i obrazy świętych, stacje drogi krzyzowej oraz krzyże dźwigające cicho swoja przeszłość. 

Każda renowacja jest szerko zakrojonym i skrupolatnie zaplanowanym przedsięwzięciem budowlanym, obejmującym zarówno ogólną koncepcję, jak i badania statystyk obiektu. Obiekty zabytkowe prawie zawsze wymagają indywidualnego podejścia i jednostkowej technologii, dlatego koszty ich renowacji są wysokie.

Dzięki wsparciu finansowemu i nowym technologiom możliwe są prace renowacyjne nawet na najtrudniejszych i najstarszych obiektach.

Wsparcie przeznaczone jest głównie na remont czterech starych zabytkowych ołtarzy oraz pozostałych ruchomych części stanowiących wyposażenie kościoła. Obiekty te przez lata nieremontowane, ulegają zniszczeniu i wymagają natychmiastowej renowacji.