Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim

Dom Dziecka mieści się w dworze z końca XVIII wieku, który początkowo był drewniany. Część murowana została wzniesiona w latach 1924-25. Jest to przykład typowej wiejskiej architektury dworskiej, z częściowo zachowanym starym podziałem wnętrz.

Dom Dziecka znajduje się na terenie parku krajobrazowego o czytelnym rozplanowaniu.

Kontakt:

Dyrektor Marcin Lewandowski

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim

ul. 1 maja 44

87-840 Lubień Kujawski


lubien_kujawski