Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nasze działania - Baszta Swawola: fragment murów obronnych w Wieluniu

02.10.2014

Przedstawiamy wprawdzie nie własne działania, ale związane z Ziemią Wieluńską, zabytkami znacjonalizowanymi oraz pałacem w Rudzie. Prezentowane dokumenty dotyczą inicjatywy Pana Posła Mieczysława M. Łuczaka oraz współpracujących także z naszą fundacją Panów Piotra Pawlaka i Łukasza Stępnia.

Dziękujemy!

Zapytanie dotyczące sytuacji pałacu w Rudzie 2
Zapytanie dotyczące sytuacji pałacu w Rudzie 1
Zapytanie dotyczące sytuacji pałacu w Rudzie 3
Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1
Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2